جهت شرکت در نظرسنجی ارزیابی کارگاهی ITC روی دکمه زیر کلیک کنید:

نظرسنجی شتابدهنده آرکاپ:

"*" indicates required fields

میزان رضایت کلی خود را از کارگاه "آشنایی با ابزارهای تحلیل بازارهای بین المللی" اعلام کنید:*
سطح علمی مدرس دوره را چگونه ارزیابی می کنید؟*
تمرینات عملی درطول کارگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟ (از لحاظ کاربردی بودن)*
آیا فکر می کنید که دانش و آگاهی شما از تجارت بین الملل در نتیجه این کارگاه افزایش یافته است؟*
اطلاع رسانی و روند ثبت نام را چگونه ارزیابی می کنید؟*
در صورت برگزاری مجدد چنین کارگاه هایی (با موضوعات مختلف)، مایل به شرکت هستید؟*