آدرس

استان آذربایجان غربی، ارومیه، خیابان شهید بهشتی، پردیس دانشگاه ارومیه، دفتر مرکزی شتابدهنده آرکاپ
کدپستی: ۵۷۱۵۹۴۴۵۰۵

با ما در تماس باشید