تاریخ برگزاری: ۱۶ و ۱۷ مهرماه

مدت دوره: دو روزه (۱۶ ساعت)

مدرس: دکتر ناصر انزل چی
(رئیس انجمن شرکت های مدیریت صادرات ایران، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان صادراتی تاپ، کارگزار صادراتی و انتقال فناوری)

شیوه برگزاری: 

ظرفیت دوره: محدود

هزینه هر نفر: 

سرفصل‌های دوره:

  • چرخه صادرات
  • تئوری تعرفه‌ها
  • شبکه‌های توزیع
  • تمرکز جغرافیایی
  • دسترسی به بازار
  • مطالعات مولفه‌های عمومی بازار
  • بررسی آمارهای صادراتی

مخاطبان:

  • عموم علاقه‌مندان
  • مدیران بازاریابی کسب و کارها
  • کارشناسان بازاریابی شرکت‌ها