فرایند پذیرش و شتاب­دهی

قوانین عضویت

برای عضویت در شتاب‌دهنده آرکاپ، یکی از مهم‌ترین مسائل خلاقیت و نوآوری و داشتن مدل کسب‌وکار است. دانش، تخصص و تجربه، اشتیاق و انگیزه فعالیت یکی از مهم‌ترین متغیرهای مورد نظر برای ورود به شتاب‌دهنده است.

روش‌های مختلفی برای ورود به خانواده آرکاپ وجود دارد.

از طریق رویداد: در این روش، تیم‌های استارتاپی و صاحبان ایده، در رویدادهایی که برگزار می‌شوند شرکت می‌کنند و بر اساس داوری‌های انجام شده به عضویت شتاب‌دهنده درمی­آیند. طبق پیش‌بینی‌های انجام شده در سال حداقل ۱۰ تیم از این روش جذب می‌شوند.

از طریق فراخوان: در این روش، بر اساس سیاست‌های حمایتی، فراخوان برگزار می‌شود و از تیم‌ها دعوت می‌شود در مدت فراخوان طرح‌های خود را به دبیرخانه شتاب‌دهنده ارسال نمایند. پس از داوری و ارزیابی تیم کارشناسان، از میان درخواست‌کنندگان تیم‌هایی که دارای صلاحیت لازم باشند جهت دفاع از طرح‌ها دعوت می‌شود و سپس جذب شتاب‌دهنده آرکاپ می‌شوند.

از طریق ثبت‌نام در سایت: در این روش که به صورت آزاد می‌باشد، تیم‌ها و صاحبان ایده، طرح‌های خود را در سایت و در قسمت ثبت ایده ، ثبت می‌کنند و پس از بررسی کارشناسان جهت دفاع از طرح دعوت شده و پس از تایید جذب شتاب‌دهنده آرکاپ می‌شوند.

فرایند شتاب­دهی

در این قسمت به صورت مختصر فرایند شتاب­دهی آرکاپ بیان می‌شود: