اطلاع رسانی فراخوان ها و رویدادهای مهم شمالغرب 

شتابدهنده آرکاپ 

بزرگترین رویداد کارافرینی و استارتاپی شمالغرب Inotex 2024 

بزرگترین رویداد کارافرینی و استارتاپی شمالغرب Inotex 2024
بزرگترین رویداد کارافرینی و استارتاپی شمالغرب Inotex 2024

فراخوان نخستین جشنواره استانی ریسرچ پیچ در دوبخش علمی و رقابتی 

رویداد علم کاوی 

رویداد علم کاوی
رویداد علم کاوی

رقابت ملی استارتاپی ارومیه آذربایجان غربی 

رقابت ملی استارتاپی اینوتکس
رقابت ملی استارتاپی اینوتکس

بزرگترین رویداد تامین مالی و سرمایه‌گذاری شمالغرب

رویداد تأمین مالی اینو فاند شمالغرب
رویداد تأمین مالی اینو فاند شمالغرب
صفحه اصلیشتابدهیتماسارتباط با ما