بوت‌کمپ صادرات ۱۴۰۱

بوت کمپ و پیش‌شتابدهی صادراتی مدرس: دکتر ناصر انزلی‌چیرئیس انجمن شرکت‌های مدیریت صادرات ایرانمدرس رسمی مرکز تجارت بین‌الملل زمان: ... ادامه مطلب