بوت کمپ صادرات

بوت کمپ و پیش‌شتابدهی صادراتی مدرسین: مهندس فاطمه قالیچی مدرس رسمی مرکز تجارت بین‌الملل دکتر ناصر انزلی‌چی رئیس انجمن ... ادامه مطلب