بوت کمپ صادرات

بوت کمپ و پیش‌شتابدهی صادراتی مدرسین: مهندس فاطمه قالیچی مدرس رسمی مرکز تجارت بین‌الملل دکتر ناصر انزلی‌چی رئیس انجمن ... ادامه مطلب

بوت‌کمپ صادرات ۱۴۰۱

بوت کمپ و پیش‌شتابدهی صادراتی مدرس: دکتر ناصر انزلی‌چیرئیس انجمن شرکت‌های مدیریت صادرات ایرانمدرس رسمی مرکز تجارت بین‌الملل زمان: ... ادامه مطلب