منتورها و مشاورهای آرکاپ

عبدالرضا فلاح

رئیس هیئت مدیره
مشاور حوزه فناوری اطلاعات
و توسعه کسب و کار

سالار فریدپور

مدیرعامل
مشاور توسعه کسب و کار

محمدرضا قبادی

مشاور حوزه سرمایه‌گذاری

ناصر انزلی‌چی

مشاور توسعه کسب‌وکار بین الملل

مرتضی مختاری

مشاور دیجیتال مارکتینگ

رضا محمد پور

مشاور حوزه اقتصادی

علی گلابی

مشاور حوزه مدیریت منابع انسانی

ناصر جعفری

مشاور امور حسابداری

خلیل ملکی

مشاور امور مالیاتی